ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ


Ο γόνος, του οποίου το βάρος είναι περίπου 2 γραμμάρια, τοποθετείται σε ιχθυοκλωβούς με άνοιγμα (μάτι) διχτιού 5 χιλ. Για το τάισμά του χρησιμοποιείται εμπορική τροφή με ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια πλούσια σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες. Αυτή η δίαιτα δεν περιέχει κανένα γενετικά τροποποιημένο συστατικό (GMO free) και ελέγχεται για ρυπογόνες ουσίες όπως οι διοξίνες. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στη συνέχεια καθώς το ψάρι μεγαλώνει. Οι τροφές μας προέρχονται από εργοστάσια πιστοποιημένα για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουν. Η ποιότητα και η ποσότητα της τροφής, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και το καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ιχθυοφόρτιση των κλωβών, συμβάλλουν στην παραγωγή ενός εξαιρετικού τελικού προϊόντος.


Η ποιότητά μας

Ο γόνος προέρχεται από προσεκτικά διαλεγμένους, σε ό,τι αφορά τα φυσικά και γενετικά χαρακτηριστικά, γεννήτορες. Οι ιχθυογενετικοί σταθμοί ακολουθούν τους κανόνες ιχνηλασιμότητας επιτρέποντάς μας να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή όλη την πορεία της ζωής του ψαριού, από τους γεννήτορες που γέννησαν τα αυγά, μέχρι και το τελευταίο στάδιο ανάπτυξής του ως και την παραλαβή του από εμάς. Η ιχνηλασιμότητα συνεχίζεται και από την εταιρεία μας η οποία κατανοεί ότι η παραγωγή θα πρέπει να είναι υψίστης ποιότητας. Έχουν αναπτυχθεί λεπτομερείς διαδικασίες που εγγυώνται ότι η ασφάλεια του προϊόντος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας. Οι Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας είναι φημισμένες ως πρωτοπόρος στην ποιότητα παραγωγής. Προς επίτευξη των παραπάνω, η εταιρεία μας επιθεωρεί όλες τις διαδικασίες παραγωγής, εξαλίευσης, συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς διαμέσου του HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Όλα τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας αρχειοθετούνται.

ΕΞΑΛΙΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ


Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εξαλίευση και τη συσκευασία εγγυώνται την ποιότητα της σάρκας και τη διάρκεια της φρεσκότητας. Η συσκευασία πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, εναρμονισμένες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαθέσιμο προς πώληση ψάρι είναι από 600 γρ. ως και παραπάνω από 3000 γρ.. Με το δίκτυο διανομής μας ή σε συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες μπορούμε να σας προμηθεύσουμε τα προϊόντα μας καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΑΥΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.