Προφανής ποιότητα
Πιστοποιημένη ποιότητα

Η Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας Α.Ε. είναι πιστοποιημένη α) από τον οργανισμό “Friend of the Sea” για την αειφόρο ιχθυοκαλλιέργεια, διασφαλίζοντας την αρμονία μεταξύ του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, της οικονομίας και της πίεσης που ασκείται στα άγρια ιχθυοαποθέματα και β) από την “TUV Austria Hellas” με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ΕΝ ISO 22000:2005 και 9001:2008 για τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που ενσωματώνουν τις απαιτήσεις του HACCP και της ισχύουσας νομοθεσίας. Με τo HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) επιθεωρούνται σχολαστικά όλα τα στάδια από την παραγωγή και την εξαλίευση, μέχρι τη συσκευασία και τη διανομή, εξασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια για τον καταναλωτή. Η συσκευασία των προϊόντων πραγματοποιείται σε νεόδμητο συσκευαστήριο ιδιοκτησίας μας, που πληροί όλες τις ανωτέρω προδιαγραφές.

iso22000_gr

iso9001_gr

friend-of-the-sea

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας

Ώρες εργασίας γραφείου: Δευ-Σάβ 9,00 έως 17,00