Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εξαλίευση και τη συσκευασία εγγυώνται την ποιότητα της σάρκας και τη διάρκεια της φρεσκότητας. Η συσκευασία πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, εναρμονισμένες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαθέσιμο προς πώληση ψάρι είναι από 600 γρ. ως και παραπάνω από 3000 γρ.. Με το δίκτυο διανομής μας ή σε συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες μπορούμε να σας προμηθεύσουμε τα προϊόντα μας καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΑΥΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.
label-sea-bass-2016
label-sea-bream-2016